Sectie I/ Sectie II

Sectie I van Studbook SBS (Type Sportpaard) is bestemd voor:

  • De nakomelingen van een goedgekeurde hengst bij een van de drie erkende Belgische stamboeken (SBS, BWP en Z)
  • De nakomelingen van een bij een buitenlands stamboek erkende hengst, met als imperatieve voorwaarde dat het stamboek ‘A’ – lid is van de WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses – Wereldfederatie van de Stamboeken)
  • De nakomelingen van een sporthengst, die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, maar die individueel een gunstig advies bekwamen van de Keuringscommissie (vb. Engels volbloed, Arabisch volbloed, draverhengsten enz …)
  • De nakomelingen van een niet-gekeurde hengst bij een erkend stamboek erkend door het World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), voor zoveel de kandidaat in kwestie in het bezit is van volledige papieren (3 gekende generaties) (nakomeling ingeschreven in het B-BOEK van Studbook SBS).

Sectie II van Studbook SBS (Type Sportpony) is bestemd voor:

  • De nakomelingen van een hengst type ‘Sportpony’, goedgekeurd bij een van de volgende stamboeken: SBS Pony, New-Forest Pony, BRP en Connemara Pony,
  • (niet-beperkte lijst die door de Beheerraad geactualiseerd kan worden)
  • De nakomelingen geboren uit een ponymerrie, die gekruist werd met een sporthengst, die voldoet aan de criteria van Sectie I
  • De nakomelingen met een stokmaat van maximum 1m48 op volwassen leeftijd, zelfs al zijn ze geboren uit de kruising van een sporthengst die voldoet aan de criteria van Sectie I en een merrie die voldoet aan de criteria van het type ‘Sportpaard’.

Opmerking

Afhankelijk van de bereikte maat op volwassen leeftijd, is de mutatie van de ene sectie naar de andere mogelijk, op expliciete aanvraag van de eigenaar en bij voorlegging van een diergeneeskundig attest.