Dekbewijzen

Een fokproduct kan bij de geboorte ingeschreven worden bij het Studbook SBS, na het voorleggen van het dekbewijs, ook nog dekcertificaat genoemd, onder digitale vorm of op papier. Na de geboorte kan het digitaal dekbewijs automatisch omgezet worden in een geboorteaangifte, met tegelijkertijd de registratie bij het stamboek SBS en identificatie ervan in de centrale database Horseid.

Hengsten goedgekeurd bij Studbook SBS

Het dekbewijs wordt afgeleverd door Studbook SBS.

De eigenaar van de hengst of zijn mandataris, kwijt zich van het jaarlijks forfaitair bedrag, (190 € + BTW), dat tevens alle administratieve en promotionele kosten dekt, t.t.z. :

  • Toegang en onbeperkt gebruik van de nieuwe computer applicatie ‘SireCloud’®, voor het beheer en de aflevering van de dekbewijzen.
  • Opvolging en promotie van de prestaties van de hengst in de sport (vermelding online fokkerij en sport)
  • Dagelijks bijwerken op de site www.sbsnet.be (rubriek ‘Paarden’ en rubriek ‘Gekeurde hengsten’) van foto’s, video’s, pedigree, dekstations enz..

Gekeurde hengsten bij een ander Belgisch of buitenlands stamboek, A-lid van de World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH), of door een erkend Stamboek voor Sportpony’s

  • Het dekbewijs dient te worden afgeleverd door het stamboek van goedkeuring
    of
  • Het dekbewijs wordt afgeleverd door Studbook SBS, op voorwaarde dat de inseminator certifieert dat hij vrij beschikt over een eigendomsrecht en/of over de uitbating van het sperma van desbetreffende hengst. In dit geval vraagt de inseminator vooraf een beperkte toegang aan tot de computer applicatie ‘SireCloud®’ (administratieve kost 50€ + BTW, per dekbewijs).

Niet-gekeurde hengsten

Het Studbook SBS behoudt zich het recht voor de aflevering van een dekbewijs te weigeren, voor een hengst die niet voldoet aan de zoötechnische en/of administratieve voorwaarden, voorzien in zijn reglement.