Jaarlijks lidgeld (+ BTW 6%)

België 80 €
Europa 95 €
Andere landen 145 $

Inscription produit (+ TVA 21%)

België 115 €
Europa 130 €
Andere landen 150 $

Het bedrag van de inschrijving omvat, behalve de opmaak van een conform paspoort, het bepalen van de genetische afdruk (DNA) van het fokproduct en de controle van de  vaderlijke en de moederlijke verwantschap.


Toeslag voor te late inschrijving

België

  • Jaar +1 (d.w.z. het jaar volgend op de geboorte) 25 € + TVA (21%)
    Jaar +2 (d.w.z. 2 jaar na de geboorte) 50 € + TVA (21%)
    Jaar +3 en meer > het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur

Europa

  • Jaar +1 (d.w.z. het jaar volgend op de geboorte) 30 € + TVA (21%)
    Jaar +2 (d.w.z. 2 jaar na de geboorte) 60 € + TVA (21%)
    Jaar +3 en meer > het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur

DNA-typering alleen  (+ BTW 21%)

België 60 €
Europa 75 €
Andere landen contacteer ons (info@sbsnet.be)

Eigendomsoverdracht (+ BTW 21%)

België 40 €
Europa 50 €
Andere landen 60 $

Opmaak van een nieuw paspoort volgens de EU-normen (conform maken) (+ BTW 21%)

België 75 €
Europa 90 €

Duplicaat paspoort (+ BTW 21%)

België 190 €
Europa 200 €
Andere landen 210 $