Jaarlijks lidgeld (+ BTW 6%)

België 85 €
Europa 100 €
Andere landen 155 $

Inscription produit (+ TVA 21%)

België 120 €
Europa 135 €
Andere landen 160 $

Het bedrag van de inschrijving omvat, behalve de opmaak van een conform paspoort, het bepalen van de genetische afdruk (DNA) van het fokproduct en de controle van de  vaderlijke en de moederlijke verwantschap.


Toeslag voor te late inschrijving

België

  • Jaar +1 (d.w.z. het jaar volgend op de geboorte) 30 € + TVA (21%)
    Jaar +2 (d.w.z. 2 jaar na de geboorte) 60 € + TVA (21%)
    Jaar +3 en meer > het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur

Europa

  • Jaar +1 (d.w.z. het jaar volgend op de geboorte) 35 € + TVA (21%)
    Jaar +2 (d.w.z. 2 jaar na de geboorte) 70 € + TVA (21%)
    Jaar +3 en meer > het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur

DNA-typering alleen  (+ BTW 21%)

België 65 €
Europa 80 €
Andere landen contacteer ons (info@sbsnet.be)

Eigendomsoverdracht (+ BTW 21%)

België 45 €
Europa 55 €
Andere landen 65 $

Opmaak van een nieuw paspoort volgens de EU-normen (conform maken) (+ BTW 21%)

België 80 €
Europa 95 €

Duplicaat paspoort (+ BTW 21%)

België 200 €
Europa 225 €
Andere landen 250 $