Voortaan worden de officiële labels van het studbook SBS (Springen en/of Dressuur) toegekend aan alle paarden (mannelijk of vrouwelijk) die bij hun geboorte ingeschreven of geregistreerd werden in het genealogisch boek van Studbook SBS. Dit onafhankelijk hun geslacht (hengsten, ruinen, merries en/of merrieveulens), op basis van hun eigen prestaties en de prestaties van hun moeder, hun producten en/of hun bloedverwanten.

De bloedverwanten* die in aanmerking komen voor het toekennen van de labels zijn de volle broers, de volle zussen, de halfbroers en de halfzussen.

De labels, toegevoegd aan de officiële documenten die uitgegeven worden vanaf de datum van toekenning (afstammingscertificaten, pedigrees, startlijsten, resultaten etc …) zijn de volgende:

Criteria van toekenning labels ‘SPRINGEN’

 • E.O.+ Elite Springen plus: label toegekend – individueel – aan elk paard met minimum twee klasseringen in officiële proeven niveau ‘Ranking FEI’ (min 1m45)
De lijst E.O.+ verkennen 
 • E.O. Elite Springen: label toegekend – individueel – aan elk paard met minimum twee klasseringen in officiële proeven 1m40
De lijst E.O. verkennen
 • R.O.+ Aanbevolen Springen plus: label toegekend – individueel – aan elk paard met minimum twee klasseringen in officiële proeven 1m30
De lijst R.O.+ verkennen
 • R.O. Aanbevolen Springen label toegekend bij afstamming of verwantschap aan elk paard:

  - rechtstreeks afstammend van een hengst of een merrie met label E.O.+ of E.O.

  - met minstens 1 product (M of V) of 1 bloedverwante houder van het label E.O.+ of E.O.

  - met minstens 2 producten (M of V) of 2 bloedverwanten, houders van het label R.O.+ of R.O

De lijst R.O. verkennen

Critera voor de toekenning van de labels ‘DRESSUUR’

 • E.D.+ Elite Dressuur plus:  label toegekend – individueel – aan elk paard met minimum twee klasseringen in officiële FEI-proeven niveau St. Georges en hoger, met een percentage hoger of gelijk aan 70%
De lijst E.D.+ verkennen
 • E.D. Elite Dressuur: label toegekend – individueel – aan elk paard met minimum twee klasseringen op niveau M10 met een percentage hoger of gelijk aan 70%
De lijst E.D. verkennen
 • R.D.+ Aanbevolen Dressuur plus: label toegekend - individueel – aan elk paard met minstens twee klasseringen op niveau M4 met een percentage hoger of gelijk aan 72%
De lijst R.D.+ verkennen
 • R.D. Aanbevolen Dressuur: label toegekend – bij afstamming of verwantschap – aan elk paard:

  - rechtstreeks afstammend van een hengst of een merrie met label E.D.+ of E.D.

  - met minstens 1 product (M of V) of 1 bloedverwante* houder van het label E.D.+ of E.D.

  - met minstens 2 producten (M of V) of 2 bloedverwanten* houders van het label R.D.+ of R.D.

De lijst R.D. verkennen

Procedure:

In het merendeel van de gevallen worden de labels automatisch toegekend door het Studbook SBS naar aanleiding van een regelmatige update van de sportieve prestaties van onze vertegenwoordigers. Desalniettemin kunnen de aanvragen voor een label ook ingediend worden schriftelijk of per mail bij de Maatschappij (sbs@sbsnet.be), vergezeld van de officiële bewijzen van de sportieve prestaties (t.t.z. geattesteerd door de competente hippische instantie, voor de Jonge Paarden zullen alleen de resultaten die de hoogte van het parcours aangeven in aanmerking komen. De Raad van Bestuur zal de juistheid van de gegevens nagaan en beslissen over de aanvragen.