WELKOM !

U wordt doorverwezen naar SireCloud®, de nieuwe digitale toepassing voor het verwerken van de geboorteaangiftes.

Indien u een SBS-dekkaart gebruikt hoeft u enkel de QR-Code te scannen of de internetlink (URL) in te geven die op het document wordt vermeld (sirecloud.be/cards/…), waarna u kan inloggen: de geboorteaangifte is vooraf ingevuld (u kan ook eventuele aanpassingen doorvoeren).

Voor de overige dekcertificaten, Belgisch of buitenlands, geeft u de gegevens in.

Wij wensen u veel succes met uw fokkerij en danken u voor uw vertrouwen!

Klik hier om toegang te verkrijgen tot SireCloud®


BIENVENUE !

Si vous utilisez une carte de saillie éditée par le Studbook SBS, il vous suffit de scanner le QR-Code ou d’encoder le lien Internet (URL) qui figure sur le document (sirecloud.be/cards/...) et de vous connecter :  la déclaration de naissance est préremplie (vous pouvez la mettre à jour si nécessaire).

Pour les autres certificats de saillie, belges ou étrangers, introduisez les données.

Nous vous souhaitons plein succès dans votre élevage et vous remercions pour votre confiance !

Cliquez ici pour rejoindre SireCloud®


WELCOME !

You will be redirected to SireCloud®, the new IT solution for managing birth declarations.

If you are using a covering certificate issued by the SBS Studbook since 2019, all you have to do is to enter the link (URL) appearing on the document (sirecloud.be/cards/...) and log yourself in: the birth declaration is already pre-filled in (you can update it if necessary).

For other covering certificates, Belgian or foreign, please fill in the data.

We wish you full success in your breeding and thank you for your trust!

Click here to enter SireCloud®


BENVENUTO !

Se stai utilizzando un certificato di accoppiamento pubblicata da Studbook SBS, scansiona semplicemente il QR-Code o inserisci il link Internet (URL) che appare sul documento (sirecloud.be/cards/...) e accedi: la dichiarazione di nascita è precompilato (puoiaggiornarlo se necessario).

Per altri certificati di allevamento, belgi o esteri, inserire i dati.

Vi auguriamo ogni successo nel vostro allevamento e vi ringraziamo per la vostra fiducia!

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI A SIRECLOUD®