Herinner u de inschrijvingprocedure...

Vergeet niet om elk tabblad in te vullen (Product, Vader, Moeder, enz ...) VOORDAT u op de knop "Verzenden" klikt.
Het SBS-team.

htabs

Product
Geboortedatum *
Vader
Klik op « Zoeken » om het paard aan te duiden

Enkel als uw zoekactie geen resultaat gaf, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen.

Moeder
Klik op « Zoeken » om het paard aan te duiden

Enkel als uw zoekactie geen resultaat gaf, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen.

Dekkaart

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf gif tif jpg png bmp.

Algemene Voorwaarden
Overeenkomstig art. 14 van het Ministerieel Besluit dd. 23/12/1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, behoort, behoudens bijzondere overeenkomst, het sperma aan de eigenaar van de hengst. De aangever wordt vermoed over alle rechten te beschikken over het zaad voor de dekking. Verbindt de aangever zich er onherroepelijk toe het Studbook SBS te vrijwaren tegen iedere mogelijke vordering in verband met wat voorafgaat, en die zou kunnen worden ingesteld tegen het Studbook SBS ten gevolge van de registratie van het veulen in het Studbook. Deze vrijwaring behelst in het algemeen om het even welke eis die zal worden geformuleerd, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en daar inbegrepen de gerechtskosten. De aangever zal op eerste verzoek van het Studbook SBS in iedere procedure, zowel in der minne als gerechtelijk, tussenkomen om de verdediging op te nemen, zo in rechte als in feite.
Fokker
Fokker
Adresse

Mede-fokker

Adresse
Eigenaar
Eigenaar
Adresse
Eigenaar

Mede-eigenaar

Adresse
Opmerkingen