Boek A/ Boek B

Kunnen worden ingeschreven in BOEK ‘A’ van Studbook SBS

  • De nakomelingen van goedgekeurde hengsten bij een van de drie erkende Belgische stamboeken (SBS, BWP en Z)
  • De nakomelingen van goedgekeurde hengsten bij een buitenslands stamboek, met als imperatieve voorwaarde dat het stamboek ‘A’-lid is van de WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses – Wereldfederatie van de Stamboeken)
  • De nakomelingen van sporthengsten, die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, maar die individueel een gunstig advies bekwamen van de Keuringscommissie (vb. Engels volbloed, Arabisch volbloed, draverhengsten, enz …)
  • De nakomelingen van hengsten type ‘Sportpony’, goedgekeurd bij een van volgende stamboeken: SBS Pony, New-Forest Pony, BRP en Connemara Pony (niet-beperkte lijst die door de Keuringscommissie geactualiseerd kan worden)

Kunnen worden ingeschreven in BOEK ‘B’ van Studbook SBS

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van sommige fokkers, die bij het SBS veulens willen inschrijven van hengsten die niet gekeurd zijn voor de dekdienst, en om in orde te zijn met een Europese richtlijn, besliste de Beheerraad van Studbook SBS om het gebruik van sperma van niet-gekeurde hengsten bij een stamboek erkend door de World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) toe te laten, en wel onder de volgende voorwaarden:

  • De niet-gekeurde hengst moet in het bezit zijn van volledige papieren (3 gekende generaties voor de paarden, 2 gekende generaties voor de pony’s)
  • Een schriftelijke aanvraag moet gericht worden aan Studbook SBS en een bestelbon dient te worden ingevuld
  • De DNA bepaling van desbetreffende hengst zal uitgevoerd worden door Studbook SBS op kosten van de eigenaar (60 euro + BTW 21%)
  • De inschrijving van de toekomstige nakomeling zal onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden als de inschrijving van een nakomeling, afkomstig van een hengst die goedgekeurd is bij een stamboek dat lid is van de WBFSH
  • De nakomeling zal opgenomen worden in BOEK B van Studbook SBS en een geldig paspoort zal uitgevaardigd worden.