HARMONIE-II DE LA DEFLIERE

Sportpaard | V | alezan/vos | sBs | 20/05/2013 |
UELN: 056007000H54788 | MICROCHIP: 981100002707140
nonapprouve
BOSTON SITTE (E.T.) sBs - 056007000B42825 M - 20/06/2007 ARGENTINUS HANN - 276331313302680 ARGENTAN
DORLE
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 AVONTUUR
INSEL SITTE (R.O.)
STONE DE ROUMONT sBs - 056007000S36123 F - 10/05/2002 OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 DARCO
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.)
HOTESSE DE ROUMONT sBs - 056007000H25482 JOKINAL DE BORNIVAL
QUINIE DE ROUMONT
HARMONIE-II DE LA DEFLIERE
Naam Geboortedatum Ras Geslacht Haarkleed Vader Chemin Chemin
NEELA DE LA DEFLIERE 2019/06/15 sBs V HERALDIK SITTE
OXO DE LA DEFLIÈRE 2020/07/03 sBs M alezan KAVANGO SITTE