Vergeet niet de verblijfplaats van uw paard(en) te registreren voor 1 november!

Elevage 20/09/2022

Sinds 9 februari 2022, dienen de ‘inrichtingen’ - lees de verblijfplaatsen van paardachtigen - geregistreerd te worden in HorseID (www.horseid.be) .

Bij ‘inrichtingen’ horen de boxen, stallen en weiden waar paardachtigen verblijven. Elke persoon die verantwoordelijk is voor dergelijke verblijfplaatsen is hierbij betrokken. Of het nu om haar/zijn eigen paarden gaat of om paarden van derden.

Veel betrokkenen werden reeds opgenomen in de databank. Toch zijn er talrijke fokkers die die hun situatie nog niet in orde brachten.

Op vandaag is het nog steeds mogelijk een identificatieaanvraag te doen zonder te beschikken over een nummer van de inrichting. Toch zal dit niet langer lukken vanaf 1 november 2022.

Vanaf deze datum zal HorseID geen aanvraag meer toelaten zonder vermelding van het nummer van de verblijfplaats en onze applicatie SireCloud zal eveneens worden aangepast. Dus … u zal niet langer een identificatieaanvraag kunnen richten tot de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) als het nummer van de inrichting niet geldig werd geregistreerd.

Om vertraging te vermijden in het afhandelen van de inschrijving van de veulens is het dus uitermate belangrijk dat de fokkers aan deze verplichting voldoen!

Hoe registreert u uw inrichting? Alle praktische info kan u vinden via een video op de website van BCP: https://cbc-bcp.be/nl/mijn-inrichting