De Covid-19 en onze huisdieren inclusief het paard

Elevage 18/03/2020

Gerustgesteld, maar met enkele voorzorgsmaatregelen...

Naar aanleiding van vragen over de besmettelijkheid van huisdieren en in het bijzonder van paarden en honden, de Universiteiten van Gent (Prof. Dr. Hans Nauwynck) en Luik (Prof. Etienne Thiry, Formavet en La Semaine vétérinaire; Clinique universitaire équine, Facebook) hebben hun meest actuele kennis met ons gedeeld. We willen hen hartelijk bedanken, evenals dierenarts Natacha Harmegnies die zorgde voor het samenvatten van deze publicaties.

Coronavirussen zijn bekend bij onze huisdieren, bijvoorbeeld het katten coronavirus, verantwoordelijk voor infectieuze peritonitis bij de kat, of het honden darm coronavirus. Bij paarden concentreert het paardencoronavirus zich over het algemeen in het maagdarmstelsel en kan het diarree veroorzaken. Dit virus alleen is niet dodelijk voor paarden, maar symptomatische behandeling kan met name bij pasgeboren veulens noodzakelijk zijn. Geen van de bij onze huisdieren geïdentificeerde coronavirussen worden overgedragen op mensen of andere diersoorten.

De pandemie die we momenteel bij de mens ervaren, wordt veroorzaakt door het Covid-19-coronavirus. Dit virus verspreidt zich heel gemakkelijk van persoon tot persoon. Het wordt voornamelijk uitgescheiden via de menselijke luchtwegen en waarschijnlijk via de faeces. Hoewel het tot de coronavirusfamilie behoort, heeft Covid-19 absoluut geen verband met de coronavirussen die bij onze huisdieren zijn geïdentificeerd.

In Hong Kong werd onlangs een gezond huisdier (hond) "positief getest" voor Covid-19. Dit betekent dat er viraal genetisch materiaal aanwezig was in de neus van de hond. De lage virale  concentratie wijzen waarschijnlijk op een accidentele besmetting van de neus van de hond door zijn ernstig zieke eigenaar na infectie met het Covid-19-virus. Tot op heden (15 maart 2020) is er geen bewijs dat het Covid-19-virus zich binnen de hondenpopulatie of onder andere diersoorten kan verspreiden.

Samenvattend, in de huidige stand van kennis riskeert u niet besmet te worden door uw  huisdier, maar bent u het die eventueel uw huisdier  kan besmetten als u drager bent van Covid-19. Uw hond of kat kan dan op dezelfde manier als uw omgeving het virus 'dragen'. Gelukkig zijn coronavirussen niet erg resistent in het milieu en kan, mits eenvoudige regels te respecteren, overdracht vermeden worden. U kunt uit voorzorg bijvoorbeeld een afstand van 1 m aanhouden met de neus van de hond en kat. Aai uw huisdier maar vermijd nauw contact met de orale, ademhalings- en oculaire slijmvliezen. Het is natuurlijk noodzakelijk om de instructies te volgen voor het zorgvuldig en regelmatig reinigen van handen (polsen inbegrepen) met zeep. Het appartement ventileren en de vloer regelmatig schoontmaken om besmetting door dit virus te verminderen is verstandig.

Als u de diagnose Covid-19 krijgt, zijn deze regels meer dan ooit van toepassing en zal uw hond of kat dezelfde quarantaine moeten respecteren als u.

Meer informatie is verkrijgbaar op de volgende adressen en bij uw dierenarts:

https://www.formavet.be/coronavirus/
https://www.sbsnet.be/sites/default/files/coronavirus_paard-hans_nauwynck-nl.pdf​
Upload pdf