Annulatie van de officiële hengstenkeuring 2021 !

Elevage 02/03/2021

Tot zijn grote spijt is het Studbook SBS ‘Het Belgisch Sportpaard’ BVBA ertoe genoodzaakt de jaarlijkse hengstenkeuring te annuleren, beter bekend als de ‘International Selection Show’, ononderbroken georganiseerd sinds 1988 en die zou doorgaan volgend weekend van 6 en 7 maart 2021 in Gesves.

Alles was voorzien om de regelgeving inzake COVID te respecteren, maar een ernstige epidemie van rhinopneumonie (*) treft momenteel de Europese paardenhouderij en ons land is daarbij niet gespaard gebleven. Talrijke haarden van deze bijzonder besmettelijke ziekte werden ondertussen vastgesteld door de bevoegde diensten.

Aldus besliste de FEI om elke competitie in elke discipline uit te stellen tot 28 maart 2021 in 10 Europese landen, waaronder België. Het is hoogstwaarschijnlijk de meest ernstige EHV 1 epidemie in Europa in tientallen jaren en de organisatoren van hippische evenementen nemen dus hun verantwoordelijkheid. Dus ook het Studbook SBS ‘Het Belgisch Sportpaard’.

Deze gezondheidscrisis, samen met de recente verergering van de pandemie onder de mensen, biedt geen enkele mogelijkheid om dergelijke bijeenkomst van paarden uit alle hoeken van het binnen- en –buitenland te organiseren in de Provinciale Fokkerij- en –Ruiterschool van Gesves. Waar trouwens ook talrijke paarden verblijven.

We stellen dus de organisatie van een bijzonder attractieve editie van de keuring voor vanaf de lente 2022.

Ondertussen krijgen alle kandidaat-hengsten een tijdelijke goedkeuring toegewezen voor het dekseizoen 2021. Dit zal hen toelaten om volop aan de slag te gaan in de fokkerij tijdens deze periode. Wij houden eraan de aandacht te vestigen op het feit dat elke kandidaat reeds groen licht kreeg van onze Diergeneeskundige Faculteiten in de loop van de voorbije maanden. Meer info op www.sbsnet.be

Het Studbook SBS dankt dan ook van harte de provinciale bevoegdheden, de directie en het onderwijzend personeel van de Ruiterschool in Gesves, alsook de talrijke hengstenhouders en vrijwilligers die hun medewerking zouden hebben verleend voor dit event.

Contact: + 32 (0)81.330.660 - +32 (0)495.54.30.30 - +32(0)478.94.65.28

(*) Rhinopneumonie bij paarden is te wijten aan een virus van het type Herpès (Equine Herpes Virus), waarvan de belangrijkste ziekteverwekkende stammen EHV 1 en EHV 4 zijn. De symptomen richten zich op de ademhalingswegen (griep, vooral te wijten aan HVE 4 maar ook aan HVE 1 ), of het type dat abortus veroorzaakt (op het einde van de dracht, te wijten aan HVE 1 en zelden aan HVE 4) of nog het neurologische type (zeldzaam maar bijzonder ernstig, met de dood van het dier tot gevolg, te wijten aan HVE 1). Er bestaat een vaccin: eerste injectie (vanaf 6 maanden), 1e rappel 4 tot 6 weken later, daarna een injectie om de 6 maanden.