Labels Springen

De Labels ‘E.O.’ (Elite Springen), ‘R.O.+’ (Aanbevolen Springen Individueel) of ‘R.O.’ (Aanbevolen Springen), worden toegekend door Studbook SBS aan de beste merries en/of merrieveulens, die bij hun geboorte bij het SBS werden ingeschreven of in het stamboek opgenomen werden bij de inschrijving van een van hun veulens, op basis van hun eigen prestaties of van de prestaties van hun moeder, van hun nakomeling(en) en/of verwanten.
De verwanten die in aanmerking komen voor het toekennen van de labels zijn volle broers, volle zussen, halfbroers (via de moeder) en halfzussen (via de moeder).

Algemene bepalingen

De labels ‘E.O.’ (Elite Springen), ‘R.O.+’ (Aanbevolen Springen individueel) en ‘R.O.’ (Aanbevolen Springen) zijn specifieke herkenningen die de kwaliteiten van de merries en/of hun merrieveulens in de kijker zetten. Ze worden toegevoegd aan hun namen op diverse documenten, die uitgegeven worden na de toekenning van de labels in kwestie. (afstammingsbewijzen, pedigrees, startlijsten, resultaten …).

De Labels ‘E.O.’ (Elite Springen), ‘R.O.+’ (Aanbevolen Springen individueel) en ‘R.O.’ (Aanbevolen Springen) worden voorbehouden aan de merries en/of aan de merrieveulens die bij hun geboorte ingeschreven werden bij Studbook SBS of in het stamboek werden opgenomen bij de geboorte van een nakomeling, zelf ingeschreven bij het Studbook SBS.

Toekenningscriteria

‘E.O.’ (Elite Springen): label individueel toegekend aan elke merrie die op zijn minst twee klasseringen boekte in officiële proeven over 1m40.

Naar de lijst E.O

‘R.O.+’ (Aanbevolen Springen Individueel): label individueel toegekend aan elke merrie die op zijn minst twee klasseringen boekte in officiële proeven over 1m30

Naar de lijst R.O.+

‘R.O.’ (Aanbevolen Springen): label toegekend aan elke merrie met op zijn minst

  • Een verwant of een nakomeling (mannelijk of vrouwelijk), die minstens twee klasseringen boekte in officiële proeven over 1m40.
  • Twee verwanten of twee nakomelingen (mannelijk of vrouwelijk) die twee klasseringen boekten in officiële proeven over 1m30
  • Ieder merrieveulen met een E.O. merrie als moeder.

Naar de lijst R.O.

Procedure

De aanvragen voor labels dienen schriftelijk ingediend te worden bij de Maatschappij, vergezeld van officiële bewijzen van de sportieve prestaties (t.t.z. geattesteerd door een bevoegde Hippische Autoriteit. Voor de proeven van jonge paarden komen alleen de resultaten in aanmerking die de hoogte van het parcours aangeven). De Beheerraad gaat de juistheid van de gegevens na en heeft beslissingsrecht over de aanvragen.

Toegang tot het aanvraagformulier voor label