Reserve prijs

Alle paarden worden verkocht in de veiling, zonder reserve prijs.
Na onderling akkoord met het organiserend comité, kan de verkoper een gewenste minimumprijs (PMS) vastleggen. De verkoper kan zelf bieden tot de PMS, dit zonder verkoopkosten. Indien dit niet gebeurt, zal het paard verkocht worden tegen het beste bod, wat het bedrag ook moge zijn.  

Minnelijke verkoop

De verkoper mag zijn paard op geen enkele wijze dan ook verkopen tijdens de periode van 27 januari tot 31 maart 2018. Indien deze voorwaarde niet wordt nageleefd blijven de verkoopkosten verschuldigd.

Veterinair onderzoek: enkele opmerkingen

Het veterinair onderzoek is een doorslaggevend element in de selectieprocedure van de paarden voor de verkopen. Deze toekomstige toppers vertegenwoordigen immers grote investeringen en de sport op hoog niveau wordt steeds veeleisender voor het organisme van het dier.

De kopers hebben recht op garanties wat de lichamelijke mogelijkheden betreft, waarover de jonge paarden beschikken om hun training aan te kunnen.  

Een ‘perfect’ veterinair dossier bestaat niet en een onderzoek bij aankoop is dan ook geen garantie voor het leven. Geduld, observatie, aangepaste training op dito terrein, de sportieve opvolging door een dierenarts, maken deel uit van de doorslaggevende factoren tot het welslagen van de carrière van een sportpaard.

Het onderzoek dat de verkoop voorafgaat wordt uitgevoerd met een lijst standaardonderzoeken, gekozen op basis van de meest voorkomende abnormaliteiten. De functie ervan is na te gaan of de voorgestelde paarden geen significante elementen vertonen van risico’s op lichamelijke gebreken.

Indien de paarden weerhouden worden, betekent dit dus dat ze globaal gezien ‘geschikt zijn voor de dienst’.

Onze strenge criteria hebben er reeds toe geleid, kandidaturen van paarden te schrappen die achteraf tekenden voor een mooie carrière, maar ze laten desondanks niet toe om alle risico’s uit te sluiten.  

Bij het tekenen van de aankoop bon, wordt ervan uitgegaan dat de kopers het veterinair dossier accepteren zoals het zich voordoet en dat ze akkoord gaan met de besluiten die erin vermeld worden. Ze kunnen daarna niet langer het annuleren van de verkoop vragen op grond van een zichtbaar gebrek of vermelding in het veterinair rapport.

De notie verborgen gebrek kan alleen ingeroepen worden voor een ernstig probleem, reeds aanwezig voorafgaand aan de verkoop en niet opgespoord tijdens het voorafgaand onderzoek.

Ondanks al onze voorzorgen is het essentieel dat de kopers aandachtig de paarden bestuderen die hun aandacht weerhielden en dat ze met de dierenarts het resultaat van het onderzoek grondig bespreken.

De radiografische dossiers van de paarden die voorgesteld worden op de Fences – verkopen, worden geëvalueerd door dokter Christophe Schlotterer van de Clinique du Lys in Dammarie les Lys.

Evaluatie van de radiografische score bij Franse jonge sportpaarden

Sinds 1991 wordt onderzoek gedaan naar juveniele osteo – articulaire aandoeningen (AOAJ) bij 3- jarige Selle Français – paarden en Anglo-Arabieren.

Doel was om de proportie jonge paarden te kennen bij de Franse sportpaardenpopulatie, met radiografische abnormaliteiten die hun sportieve carrière en hun vermarkting in het gedrang brachten. Dit is dan ook de reden waarom de organisatoren van de Fences – verkopen wensten, informatie over het osteo - articulair statuut van de voorgestelde paarden ter beschikking te stellen van de kopers.

Methodologie:

  1. Informatiebundel

Om op uniforme wijze een radiografische score te kunnen opstellen voor verschillende paarden, was eerst en vooral een protocol nodig. Deze omvat het maken van twaalf radiografische clichés (voorbeen: voet frontaal en in profiel, kogel in profiel; achterbeen: koot, sprong en knie in profiel.

  1. Analyse van de informatie

Om een homogene en zo objectief mogelijke interpretatie van deze clichés te verkrijgen, was het nodig om de verschillende types radiografische beelden in functie van hun gewoonlijke klinische en sportieve gevolgen te identificeren. Aldus werden anatomische varianten gerepertorieerd, zonder gevolg, verdachte beelden, als transitie tussen de gewone toestand en een ziektebeeld en tenslotte abnormale beelden die een eerder opgelopen maar stabiel jeugdletsel weergeven, of een letsel dat nog kan evolueren.

  1. Evaluatie

De dossiers van elk paard werden geëvalueerd door dokter SCHLOTTERER die de beslissing neemt de inschrijving van een paard voor onze verkopen goed te keuren of te weerleggen. De veterinaire dossiers (verslag en radiografische clichés) zijn ter beschikking op onze internetsite. Men is dus volledig vrij ze in te zien en ze over te maken aan een dierenarts naar keuze voor een meer persoonlijke evaluatie.