Sectie I/ Sectie II

Sectie I van het genealogisch stamboek SBS (Type Sportpaard) is voorbehouden aan:

  • De fokproducten van een hengst type ‘Sportpaard’, goedgekeurd bij een van de drie erkende Studbooks in België (SBS, BWP en Z).
  • De fokproducten van een hengst type ‘Sportpaard’, goedgekeurd bij een buitenlands Studbook, op voorwaarde dat desbetreffend Studbook A-lid is bij de W.B.F.S.H. (World Breeding Federation for Sporthorses) en dat de hengst voldoet aan de zoötechnische criteria van het ras SBS.
  • De fokproducten van een hengst type ‘Sportpaard’ die niet voldoet aan hogervermelde voorwaarden maar die niettemin individueel een gunstig advies verkreeg van de Keuringscommissie (Engels volbloed, Arabisch volbloed, draverhengst enz. ..).
  • De fokproducten van een hengst type ‘Sportpaard’, niet goedgekeurd bij een Studbook, A-lid zijnde van de W.B.F.S.H. (World Breeding Federation for Sporthorses), op voorwaarde dat de hengst een bevestigde afstamming kan voorleggen (3 gekende generaties) en voldoet aan de zoötechnische criteria van het ras SBS.

Sectie II van het genealogisch stamboek SBS (Type Sportpony) is voorbehouden aan:

  • De fokproducten van een hengst type ‘Sportpony’, goedgekeurd bij een erkend Studbook zoals SBS Pony, New Forest, BRP; Connemara … (onbeperkte lijst).
  • Fokproducten uit een ponymerrie gekruist met een hengst van het type ‘Sportpaard’, hengst die voldoet aan de criteria hernomen in Sectie I.
  • De fokproducten met een stokmaat van maximum 1.48m op volwassen leeftijd, van een hengst type ‘Sportpaard’, die voldoet aan de criteria hernomen in Sectie I, gekruist met een merrie type ‘Sportpaard’.
    Opmerking: In functie van de bereikte stokmaat van het fokproduct op volwassen leeftijd, is een transfert van de ene sectie naar de andere toegelaten, op expliciete aanvraag van de eigenaar en na het voorleggen van een veterinair attest met bevestiging van de stokmaat.