Opdrachten

Beheer van het stamboek

Veulens bij de moeder registreren en hun signalement opnemen behoren tot de basisactiviteiten van Studbook SBS. Onze doelstelling is om zo snel mogelijk te zorgen dat ieder nieuw ingeschreven paard een individueel en niet te vervalsen paspoort verkrijgt.
De Koninklijke Maatschappij ‘Het Belgisch Sportpaard’, stelt zijn fokkers sinds 1993 in het bezit van een inschrijvingsbewijs, dat conform is aan de Europese richtlijnen met betrekking tot de identificatie en de vrije circulatie van de paardachtigen. Dit internationale paspoort, meer bepaald het SBS BLAUWE BOEKJE, werd officieel erkend door het Belgisch federaal Ministerie van Landbouw, door het Ministère de l’Agriculture et de la Ruralité Wallonne, door de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie, (KBRSF), de Internationale Ruitersportfederatie, (FEI), alsook alle internationale fokkerij instanties. Ieder veulen, die bij zijn/haar geboorte ingeschreven wordt bij de Koninklijke Maatschappij ‘Het Belgisch Sportpaard’, krijgt dit internationale paspoort toegewezen. Tot op heden zijn meer dan 25.000 SBS BLAUWE BOEKJES in omloop!

Wedstrijden en keuringen

De hengstenkeuring, beter bekend als de ‘INTERNATIONAL SELECTION SHOW’, is zonder twijfel het belangrijkste event van het jaar voor de fokkerij van het SBS-paard. De toekomst van het ras is immers nauw verbonden met de keuze van de vaderdieren.
De eerstkomende editie van de hengstenkeuring zal doorgaan in maart 2017 in de Provinciale Fokkerij- en Ruiterschool van Gesves. De selectie is streng: na een diergeneeskundig onderzoek in Gent (Ug), Luik (ULg) of bij een andere Europese universitaire instelling bepaald door de eigenaars, worden de kandidaten beoordeeld inzake afstamming, model en gangen en … rekening houdend met hun leeftijd en/of ervaring in de sport (springen, dressuur, eventing), bij het vrijspringen of het springen/dressuur, onder het zadel. Het behoud van de keuring voor de dekdienst zal verder afhangen van de sportieve resultaten na het afwerken van de officiële proeven voor Jonge Paarden in België en in het buitenland.
Gedetailleerde informatie over wedstrijden en keuringen (voorprogramma’s, startlijsten, resultaten) kan u aanklikken via ‘Agenda’, ‘Paarden/Hengsten’ en/of ‘Selection Show’.

Bovendien organiseert/of werkt Studbook SBS actief mee aan volgende evenementen:

 • De Officiële Fokkerijwedstrijden (veulens, jaarlingen, merries, merries met veulen)
 • De Officiële Wedstrijden voor 2- jarigen (T2): Model en gangen aan de hand + vrijspringen.
 • De Officiële Wedstrijden voor 3- jarigen (T3): Model en gangen onder het zadel + vrijspringen.
 • De Officiële Wedstrijden voor 4, 5, 6- en 7-jarigen (T4-T5-T6-T7): Klassieke Cyclus in samenwerking met de KBRSF en de regionale Liga’s (LEWB-VLP)

Promotie

Studbook SBS tekent regelmatig acte de présence op belangrijke paardensportevents in België en in het buitenland. De afgevaardigden van het Studbook zijn er ter beschikking van de bezoekers voor alle inlichtingen en antwoorden op hun vragen.
Dankzij de steun van het Ministère de l’Agriculture de la Ruralité de la Région Wallonne, het A.P.A.Q-W (Agence pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité) en het AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation), kan Studbook SBS effectief deelnemen aan belangrijke internationale vergaderingen, zoals in Verona, Bordeaux, Saint-Lô, Gijon, Lissabon, El Jadida, Peking, Athene, Istanbul, in de USA, Zuid-Afrika enz …

Communicatie

Ieder lid die in orde is met de betaling van zijn lidgeld is automatisch geabonneerd op SBSMagazine. Deze driemaandelijkse uitgave houdt de leden op de hoogte van het reilen en zeilen van de Maatschappij, van alles (ver of dichtbij), dat te maken heeft met het SBS-paard op zich en van de sportactualiteit in het algemeen. Reglementeringen, data en resultaten, afgewisseld met foto’s en deskundig commentaar, verslagen van vergaderingen, reportages, portretten, praktijk van de fokkerij, tests van gekeurde hengsten komen er eveneens aan bod.
De leden beschikken bovendien over hun persoonlijke ruimte ‘MySBS’, die hen toegang verleent tot tal van gepersonaliseerde functies. Ze ontvangen ook direct via e-mail persoonlijke elektronische post m.b.t. allerlei belangrijke berichtgeving die hun aanbelangt.

Website

Onze website die u momenteel bezoekt wordt meer dan regelmatig bijgewerkt. De internetbezoekers, waar ook ter wereld, vinden er drie types dienstverlening:

 • De ‘Database’: gratis toegang tot onze database met meer dan 100.000 paarden (pedigree, prestaties, nakomelingen)
 • De agenda: reglementering en voorprogramma van de verschillende wedstrijden en keuringen waarbij we nauw betrokken zijn, maar ook elektronische formulieren die in de meeste gevallen een makkelijke inschrijving toelaten.
 • Nieuws: de prestaties van onze vertegenwoordigers in de sport maar ook een massa informatie die in real time de site vervoegt.  

Studbook

Het SBS beschikt over een zoekmachine met betrekking tot:

 • De alfabetische lijst van nakomelingen met hun volledige afstamming, geboortedatum, identificatienummer (UELN) en chipnummer
 • Een lijst van de nakomelingen volgens het affix van hun fokkerij
 • Een numerieke lijst van de nakomelingen
 • Een lijst van de nakomelingen geklasseerd per vaderdier, met aanduiding van geslacht en moederlijn van de hengst.