'Normandy Horse Meet Up'

International 16/09/2022

Het Studbook SBS zal aanwezig zijn op het eerste event, dat zich exclusief toespitst op de professionals van de paardensector in Frankrijk.

Op 22 en 23 september 2022 haalt de Normandische paardensector alles uit de kast om de belangen te behartigen van zijn actoren en professionals in Frankrijk. Aldus werd het event ‘Normandy Horse Meet Up’ een feit, als afspraak volledig afgestemd op de noden van de sector. Daarbij horen: duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn, economische ontwikkeling en oprichten van een bedrijvennetwerk alsook het verspreiden van wetenschappelijke en technische kennis.

De ‘Normandy Horse Meet Up’ is een beursconcept BtoB, met een hal gewijd aan het welzijn van het paard en duurzame ontwikkeling, de demonstratie van producten alsook een colloquium met wetenschappelijke en technische seminars. Aldus wordt tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de paardensector. En wel op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip!

Het Studbook SBS zal dan ook deel uitmaken van de exposanten. Dit met de bedoeling om de Franse fokkers te wijzen de voordelen die verbonden zijn aan de registratie van hun fokproducten bij ons. Niet onbelangrijk is ook dat het event toelaat onze Franse leden te ontmoeten. We bezoeken natuurlijk ook CIRALE, een wereldwijd erkend centrum, bekend voor het bestuderen van aandoeningen van het bewegingsstelsel en de oorzaken van slechte prestaties bij sport- en –renpaarden.