PRINS OREGON

par HOOGHEID et TOLINA par OLEANDER
Cheval de sport | M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: | MICROCHIP:
nonapprouve
HOOGHEID KWPN - M - 01/01/1900 OREGON VLN - KURASSIER
DERKA
VERONIKA KWPN - OREGON
GOLOSA
TOLINA KWPN - F - 01/01/1900 OLEANDER VLN - UNCOMPLETED
UNCOMPLETED
HOSTA KWPN - UNCOMPLETED
UNCOMPLETED
PRINS OREGON
Nom DN Race Sexe Mère Chemin Robe
UJOLEIN 1900/01/01 KWPN F MARJOLEIN
VICTORIA 1900/01/01 KWPN F JOLANDA
ZORATA 1981/01/01 KWPN F ORATA