Tarief prestaties 2021

Jaarlijks lidgeld (+ BTW 6%)

België: 75 €
Europa: 90 €
Andere landen:145 $

Inschrijving fokproduct (+ BTW 21 %)

België/Europa: 110 €
Andere landen: 125 $

Het bedrag van de inschrijving omvat, behalve de opmaak van een conform paspoort, het bepalen van de genetische afdruk (DNA) van het fokproduct en de controle van de  vaderlijke en de moederlijke verwantschap.
Meerprijs voor laattijdige inschrijving: 

  • Jaar +1 (d.w.z. het jaar volgend op de geboorte) : 25 € + BTW (21%)
  • Jaar +2 (d.w.z. 2 jaar na de geboorte): 50 € + BTW (21%)
  • Jaar +3 en meer: het dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

DNA-typering alleen (+ BTW 21 %) ​

België: 60 €
Andere landen: contacteer ons info@sbsnet.be

Eigendomswissel (+ BTW 21 %)

België/Europa: 25 €
Andere landen: 50 $

Opmaak van een nieuw paspoort volgens de EU-normen (conform maken)

België/Europa: 60 € (+BTW 21 %)

Duplicata paspoort (+ BTW 21 %)

België/Europa: 180 €
Andere landen: 200 $