JINGARO DE LA NAÏADE

Poney de sport | M | bai/bruin | sBs | 29/06/2015 | Belgique
UELN: 056007000J56367 | MICROCHIP: 981100004100102
ETALON APPROUVE
ULTRA-TOP DE LA HAIE sBsP - 056007000U38103 M - bai/bruin 17/04/2004 POSSEIDON DU MOULIGNEAU sBsP - 056007000P33404 FIDJI DU FLEURY
ETOILE III DU BOSQUET
FILLING DE LA HAIE BWPP - 056002P00198953 SHINING STARR ARISTO
URANIE DU HOUSSOIT
VULCANE DE SAINTE ANNE sBs - 056007000V39509 F - gris/schimmel 30/05/2005 LUCKY BOY SI - 380007000043374 LAVALL-II
CAROL-III
JIANIS DE SAINTE-ANNE sBs - 056007000J27663 CONCORDE
VIGILIA
Date Lieu Type Niveau Cavalier Place Commentaire Code
2017/11/11 WAMBEEK (BEL) LOOSE JUMP 2 YO 1 78.75
2015/08/30 GHLIN (BEL) MA T0 0 71.30
Mevrouw Heidi COPPENS
Puttestraat 4 | 2223 SCHRIEK (BE)
Tel.
Fax: