Goedkeuring hengsten van 2024

Elevage 10/10/2023

De veterinairekeuring

Het SBS Stambook heeft nieuwe maatregelen genomen om het besluitvormingsproces voor veterinairekeuring voorafgaand aan de keuring te versnellen.

Voortaan hebben de twee Belgische faculteiten Diergeneeskunde, Luik (Ulg) en Gent (UGent), de exclusieve en onafhankelijke bevoegdheid om de gezondheidsbeoordelingen van hengstenkandidaten te certificeren.

In de praktijk betekent dit dat het veterinair advies (gunstig of ongunstig) zal worden gegeven door de enige geraadpleegde universitaire dienst, onafhankelijk van enige andere overweging.

De interfacultaire veterinaire Commissie, die jarenlang op initiatief van het SBS Stamboek heeft gefunctioneerd en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het delen van kennis op het gebied van osteo-articulaire en respiratoire pathologie, zal daarom niet langer betrokken zijn bij de beslissing.

Interuniversitair wetenschappelijk en/of medisch onderzoek behoudt uiteraard zijn bestaansrecht en moet zelfs worden aangemoedigd.

Afspraken voor veterinaire controles kunnen nu als volgt worden gemaakt:

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Luik

Universiteit van Luik (ULg) Kliniek voor paarden Sart-Tilman

Bld de Colonster 20 - Bât. B 41

4000 LIEGE

Tel +32 4 366 41 03

e-mail : contact.equin.cvu@uliege.be

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent

Universiteit Gent (UG) Faculteit Diergeneeskunde

Salisburylaan 133 - 9820 MERELBEKE

Tel +32 9 264 76 18

e-mail : heelkunde.anesthesie@gmail.com