Het inseminatieattest is voorbehouden voor de hengsten, goedgekeurd in een andere vereniging dan het Studbook SBS en/of voor de niet-goedgekeurde hengsten.

De veulens zijn enkel inschrijfbaar bij het Studbook SBS.

htabs

Hengst

Enkel als uw zoekactie geen resultaat gaf, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen.

Geboortedatum
Merrie

Enkel als uw zoekactie geen resultaat gaf, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen.

Geboortedatum
Info dekking
Dekjaar *
Volgorde
Inseminatiedatum
Inseminator
Rue
Houder Merrie
rue
Algemene Voorwaarden

Overeenkomstig art. 14 van het Ministerieel Besluit dd. 23/12/1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, behoort, behoudens bijzondere overeenkomst, het sperma aan de eigenaar van de hengst. De aangever wordt vermoed over alle rechten te beschikken over het zaad voor de dekking. Door het gebruik van huidig inseminatieattest, verbindt de aangever zich er onherroepelijk toe het Studbook SBS te vrijwaren tegen iedere mogelijke vordering in verband met wat voorafgaat, en die zou kunnen worden ingesteld tegen het Studbook SBS ten gevolge van de registratie van het veulen in het Studbook. Deze vrijwaring behelst in het algemeen om het even welke eis die zal worden geformuleerd, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en daar inbegrepen de gerechtskosten. De aangever zal op eerste verzoek van het Studbook SBS in iedere procedure, zowel in der minne als gerechtelijk, tussenkomen om de verdediging op te nemen, zo in rechte als in feite.